Logotipo de Tabicor
Obra a Camp de Mar

Habitatge unifamiliar on hem fet els treballs de:

SATE

La façana té un revestiment bicapa acrílic amb un acabat micro. Format per una primera capa de 1,50 cm de gruix amb un morter WEBER CAL BASIC i una capa d’acabat de morter acrílic WEBER TENE MICRO i GEOS.

Revestiment de murs amb un morter mineral de la casa WEBER tipus WEBER PRAL PRISMA en paraments verticals de formigó per aconseguir un acabat rústic.

GUIX LAMINAT

Les divisions interiors s’han fet amb envans en sec de guix laminat que ens permet donar uns acabats de qualitat amb rapidesa i molt nets.

Comparteix