Logotipo de Tabicor

Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, es reflecteixen les dades següents: L’empresa titular del present domini web tabicorinca.com és Tabicor Inca S.L., número de CIF B57197931, amb domicili a aquests efectes al C/ Mateu Pujadas, 11.
Correu electrònic de Protecció de Dades: tabicorinca@gmail.com
Inscrita al Registre Mercantil de Tom 1976 Llibre 0 foli 9 secció 8 full PM-43.597 inscrip.1a

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal o lloc web us atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides en aquest avís. Les condicions són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat. En tot cas, per a qualsevol fi específic se’n demanarà el consentiment exprés.

3. ÚS DEL PORTAL

La nostra web proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant passarem a anomenar-los com “els continguts”) a Internet pertanyents a Tabicor Inca S.L. o als seus llicenciants a què l’USUARI pugui tenir accés.
L’USUARI assumeix la responsabilitat del correcte ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita sobre les vostres dades. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent, ètic i confidencial. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que se ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo, pero no limitativo, a no emplearlos para:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic;
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics del propietari, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El propietari del portal es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats o convenients per a la seva publicació. En qualsevol cas, el propietari del portal no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

L’ús de les dades personals està definida sobre la base del Reglament General de Protecció de dades i la normativa espanyola vigent. Per tal d’aconseguir la màxima transparència i sobre la base de la nostra política proactiva us informem:

Per què sol·licitem les vostres dades?

Tabicor Inca S.L. , informa al client que el tractament de les dades es realitza amb les finalitats següents: Dur a terme totes les gestions relacionades amb l’elaboració de pressupostos, contractació i prestació de serveis de construcció a l’empresa a què pertany o si escau a l’interessat que ho sol·licite. Així com atendre i contestar les comunicacions rebudes i les de prospecció comercial per mantenir informat els usuaris d’eventuals promocions.

Quin tipus de dades demanem?

Dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquest efecte, l’usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercers oa Tabicor Inca S.L. , per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les dades personals pròpies quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents. Igualment l’usuari que utilitzi les dades personals d’un tercer, respondrà davant aquest de l’obligació d’informació establerta a l’RGPD per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat demanades del mateix interessat, i/o de les conseqüències de no haver-lo informat.

Com es recullen?

Ús de formularis per a la recollida de dades personals. Als formularis de contacte existents a la web, on es recullen dades de caràcter personal, l’usuari haurà de consentir de manera expressa i amb caràcter previ a l’enviament dels mateixos, l’acceptació i coneixement de la política de privadesa mitjançant l’emplenament del check « he llegit i accepto la política de privadesa» i aquest contingut podrà tenir accés mitjançant l’enllaç adjunt que li remetrà aquest avís legal. Si el camp check no és marcat per l’usuari, no es realitzarà l’enviament de les dades contingudes en aquests formularis.

Ús compartit amb tercers: Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. No estan previstes les transferències de dades a tercers països. Espanyola de protecció de Dades c/ Jorge Juan nº6 28001 Madrid). Per a l’exercici dels vostres drets disposa d’un canal directe amb la nostra empresa a l’email de Protecció de Dades tabicorinca@gmail.com ia l’adreça postal C/ Mateu Pujadas, 11 indicant a l’assumpte protecció de dades.

Així mateix, Tabicor Inca S.L. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El propietari per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Tabicor Inca S.L.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Tabicor Inca S.L. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Tabicor Inca S.L.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Tabicor Inca S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Tabicor Inca S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal portal.

8.ENLLAÇOS

En cas que a tabicorinca.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Tabicor Inca S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs de Internet. En cas d’usar els enllaços preguem que accediu a la política de privadesa i avís legal de la pàgina visitada. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Tabicor Inca S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

Es perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Tabicor Inca S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí
determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Tabicor Inca S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà a l’autoritat pertinent.