Logotipo de Tabicor

Política de privacitat

El contingut de la política de privadesa, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, us informem que: L’empresa titular del present domini i Responsanble del Tractament de la web tabicorinca.com es Tabicor Inca S.L., con domicilio a estos efectos en C/ Mateu Pujadas, 11, número de C.I.F.: B57197931.
Correu electrònic de Protecció de Dades: tabicorinca@gmail.com

El Responsable del tractament, Tabicor Inca S.L., amb la finalitat de gestionar la recollida de les vostres dades en l’ús dels nostres formularis. Als formularis de contacte existents a la web, on es recullen dades de caràcter personal, l’usuari haurà de consentir, de manera expressa i amb caràcter previ a l’enviament dels mateixos, l’acceptació i coneixement de la política de privadesa mitjançant l’emplenament del check «he llegit i accepto la política de privadesa» i al contingut del qual podrà tenir accés mitjançant l’enllaç adjunt que li remetrà aquest avís legal. Si el camp check no és marcat per l’usuari, no es realitzarà l’enviament de les dades contingudes en aquests formularis. Entenc que estic donant el meu permís per a l’ús i el tractament de les meves dades personals, així com de la informació sol·licitada oa contractar. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment per vostè prestat, el seu consentiment es podrà revocar en qualsevol moment per vostè o el seu representant legal. Conservarem les vostres dades el temps estrictament necessari per respondre a exigències legals. Les dades no se cediran a tercers, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal. No estan previstes les transferències de dades a tercers països. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al vostre tractament a través del correu electrònic tabicorinca@gmail.com oa l’adreça postal C/ Mateu Pujadas, 11. De la mateixa manera, podria interposar una reclamació davant de l’Autoritat de Control a www.aepd.es. Les seves dades han estat directament proporcionades per vostè a través del web, tractem les seves dades identificatives, adreça postal, adreça electrònica, comercial dels nostres serveis sol·licitats.