Logotipo de Tabicor

Serveis

La nostra especialitat

Envans interiors

Sistema format per un entramat metàl·lic autoportant amb plaques de guix laminat la instal·lació del qual és ràpida, pràctica i senzilla, permetent així crear i transformar les divisions interiors adaptant-les a qualsevol espai i disseny. Els envans secs exteriors ofereix una alternativa als sistemes tradicionals d’obra humida.

Hi ha diferents tipus de placa que s’adapten a les necessitats de l’obra, com ara la ignífuga per a zones exposades a altes temperatures i cambres tèrmiques; la placa resistent a la humitat apta per a cambres humides; plaques acústiques per insonoritzar estades; placa d’alta resistència per a un nivell d’exigència més gran o placa de fibrociment indicada per a exteriors.

SATE

El SATE és un sistema dʻaïllament tèrmic per lʻexterior consistent en un panell aïllant que sʻadhereix a un mur amb adhesiu i fixació mecànica. Sobre l’aïllant s’aplica un revestiment format per una o més capes de morter amb malla de reforç.

Aquest sistema proporciona una millora del confort i una eficiència energètica als edificis, tant en obra nova com en rehabilitació.

Revestiments

El revestiment de façanes o de qualsevol tipus de paret exterior, amb morter projectat, permet un revestiment o una cobertura per millorar i allargar la conservació de les parets i murs al conjunt de l’edifici.

Envans de gran format

Som instal·ladors oficials d’aquest tipus d’envans, acreditats per CERANOR, una de les més importants fàbriques de rajolaries de gran format a Espanya. Formem els nostres treballadors en aquest sistema.

Els envans de gran format ofereix una execució ràpida i senzilla a causa de la mida de les peces a instal·lar i la seva forma encadellada, així com una perfecta planeïtat que permet rematar la paret amb un enrajolat directe.

Avantatges

Rapidesa i facilitat d'execució

El temps de muntatge dels maons ceràmics de gran format es redueix notablement a causa de la gran mida de les peces i la seva forma encadellada.

Reducció de les fregues

En poder aprofitar les canalitzacions internes dels maons per reconduir les instal·lacions, reduïm notablement les fregues horitzontals.

Fàcil emmagatzematge a l'obra

A causa de la seva resistència a la humitat i la climatologia adversa, els maons poden emmagatzemar-se a qualsevol punt de l'obra sense risc de deteriorament.

Reducció d'enderroc

Les peces ceràmiques es tallen amb cisalla, cosa que garanteix un tall net del maó, un major aprofitament del material, i una menor quantitat de residus.

Material sostenible

Tots els materials per a la fabricació de plaques són d'origen natural i 100% reciclables.

Enrajolat directe

La planeïtat de les peces ceràmiques permet l'enrajolat directe sense necessitat d'esquerdejats.

Aïllament tèrmic i acústic

Les parets de maó ceràmic té una gran inèrcia tèrmica, cosa que garanteix un major confort als habitatges. L'aïllament acústic és verificat gràcies a nombrosos assajos al laboratori.

Alta resistència i màxima durabilitat

Tant a l'impacte com a les càrregues suspeses (mobles de cuina, prestatgeries…) sense necessitat de fer servir fixacions especials o reforços.

Seguretat davant d'incendis

Una de les propietats intrínseques dels materials ceràmics és que no són combustibles ni emeten fums amb el contacte directe del foc, cosa que evita la propagació vertiginosa davant de possibles incendis als habitatges.

Acabats uniformes

La planeïtat de les plaques ceràmiques de gran format, juntament amb el revestiment de placa de guix laminat o projectat de guix o morter, aconsegueixen un acabat llest per a l'aplicació de pintura.

Rendibilitat econòmica

Les múltiples prestacions que ofereix els envans ceràmics de gran format, units al seu baix cost, la converteix en un dels materials més demandats al sector per a l'execució de noves obres.

Resistència a la humitat

La presència d'aigua no altera les propietats de les plaques, cosa que és especialment essencial en espais com cuines i banys, per evitar l'aparició de floridures i males olors.